Lautakunnan toiminta

Vakavissa eettisissä rikkomuksissa asiat voidaan tutkia, kurinpitovaatimus esittää ja asia päättää keskitetyssä kurinpitomenettelyssä. Menettelyssä sovelletaan urheiluyhteisön yhteisiä eettisten asioiden kurinpitomääräyksiä ja asiat ratkaisee urheiluyhteisön yhteinen kurinpitolautakunta. Määräykset sitovat niitä yhteisöjä ja henkilöitä , jotka ovat niihin toimintasäännöillään tai muilla järjestelyillä sitoutuneet. 


Mikäli olet ollut vakavan epäasiallisen eettisen käytöksen kohteena tai kuullut siitä, ilmoita asiasta SUEKin ILMO-palvelussa. Voit lisäksi ottaa yhteyttä Et ole yksin -palveluun tuen saamiseksi puhelimitse tai chatissa