Tiedote 17.11.2023

TIEDOTE                                                                                                                   
17.11.2023

Julkaisuvapaa heti

 

Eettinen kurinpitolautakunta on tänään antamallaan päätöksellä määrännyt Ulvilan Pesä-Veikkojen naisten pesäpallojoukkueen valmentajana toimineen miehen toimintakieltoon, joka päättyy 31.12.2024. Toimintakiellon perusteena oli seksuaalinen häirintä.

Valmentajan katsottiin häirinneen neljää pelaajaa ja toimihenkilöä joukkueen toiminnan yhteydessä. Hän oli muun muassa kosketellut asianomistajia seksuaalisesti, kourinut ja suudellut väkisin yhtä asianomistajaa, lähettänyt usealle asianomistajalle seksuaalissävytteisiä viestejä ja kohdistanut asianomistajiin seksuaalisesti värittynyttä puhetta. Asianomistajat olivat kokeneet toiminnan häiritsevänä ja ahdistavana.

Suomen urheilun eettinen keskus (SUEK) oli vaatinut lautakunnassa miehelle vähintään kahden vuoden pituista toimintakieltoa. Mies oli kiistänyt kourimisen ja väkisin suutelemisen. Teot tapahtuivat helmikuun 2022 ja kesäkuun 2023 välisenä aikana.

Ratkaisu oli eettisen kurinpitolautakunnan ensimmäinen. Lautakunnan, jonka virallinen nimi on urheiluyhteisön yhteinen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunta, on perustanut Suomen Olympiakomitea vuonna 2021, ja se on aloittanut toimintansa vuonna 2022. Lautakunnassa sovelletaan urheiluyhteisön yhteisiä kurinpitomääräyksiä, joissa kielletään urheilun ja liikunnan piirissä tapahtuva vakava epäasiallinen käyttäytyminen ja eettiset rikkomukset.

 

Lisätietoja:

www.eettinenkurinpitolautakunta.fi

eettisen kurinpitolautakunnan sihteeri Johannes Koskenniemi 0503651684