Tiedote 29.1.2024

TIEDOTE                                                                                                                   
29.1.2024

Julkaisuvapaa heti

 

Kurinpitolautakunta määräsi pesäpalloilijan pelikieltoon seksuaalisen häirinnän vuoksi

Eettinen kurinpitolautakunta on tänään antamallaan päätöksellä määrännyt pesäpalloilija Joni Rytkösen määräaikaiseen pelikieltoon, joka päättyy 30.6.2024. Pelikiellon perusteena oli seksuaalinen häirintä.

Rytkösen katsottiin häirinneen kahta alaikäistä pesäpalloilijatyttöä sosiaalisen median välityksellä. Rytkönen oli lähettänyt asianomistajille seksuaalissävytteisiä viestejä ja toiselle asianomistajalle myös seksuaalisia kuvia ja videoita, muun muassa kuvan omasta sukupuolielimestään, masturbointivideon ja pornovideon. Teot tapahtuivat marraskuun 2022 ja huhtikuun 2023 välisenä aikana.

Lautakunta katsoi Rytkösen tekojen loukanneen asianomistajien seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Toisen asianomistajan katsottiin kuitenkin myötävaikuttaneen tapahtumiin yhden päivän aikana Rytköstä provosoimalla.

Lautakunnan mukaan Rytkösen teot liittyivät siten kiinteästi urheiluun, että kurinpitomääräyksiä voitiin soveltaa niihin. Teot ovat tapahtuneet lajiyhteisön sisällä ja niissä on ollut kysymys urheilijastatuksen väärinkäyttämisestä. Lautakunta painotti, että kurinpitomääräyksillä on pyritty luomaan turvallinen toimintaympäristö urheiluyhteisön toiminnassa mukana oleville ja että erityisesti lapsia ja nuoria tulee suojella seksuaaliselta häirinnältä urheilun piirissä.

Pelikiellon pituutta mitatessaan lautakunta otti huomioon muun muassa edellä mainitun myötävaikutuksen sekä sen, että Rytkönen on jo ollut tekojen vuoksi hyllytettynä edustamansa seuran toiminnasta yhden kauden ajan.

Ratkaisu ei ollut yksimielinen. Kaksi lautakunnan jäsentä oli muuten samaa mieltä enemmistön kanssa, mutta he katsoivat, että Rytkösen teoilla ei ollut sellaista kiinteää liityntää urheiluun, että ne kuuluisivat kurinpitomääräysten soveltamisalaan. Tämän vuoksi he olisivat hylänneet kurinpitovaatimuksen.

Lautakunta toimitti asiassa suullisen käsittelyn, jossa se kuuli Rytköstä, asianomistajia ja todistajia.

Lautakunnan päätöksestä voi valittaa urheilun oikeusturvalautakuntaan.

Lisätietoja:

www.eettinenkurinpitolautakunta.fi

eettisen kurinpitolautakunnan puheenjohtaja Pirjo Aaltonen 0407054524

eettisen kurinpitolautakunnan sihteeri Johannes Koskenniemi 0503651684